Zdzisław Sadowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska „ESKULAP”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pracownicy Przychodni wykonują swoje obowiązki zgodnie z procedurą obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej eskulap.augustow.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-08

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do <Jakub Patynek, mailowo – jakub@prowadzenie-fanpage.pl.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do odpowiedzialnego organu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska „ESKULAP” , Augustów ul. Wojska Polskiego 51
1. Do budynku prowadzą 1 wejście od ul. Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
2. Rejestracja znajduje się na wprost od wejścia. Po lewej stronie lady rejestracji znajduje się miejsca dla osoby na wózku.

 1. Dla osób na wózkach dostępny korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
  4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie idąc od rejestracji.
  5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W rejestracji jest pętla indukcyjna.
  8. W rejestracji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 2. Przy wejściu jak również w poczekalni znajdują się tablice informacyjne z planem przychodni, system nawigacji po przychodni, plan tyflograficzny.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.